Termeni si conditii


Folosirea site-ului OctoHost.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Prin urmare, recomandam citirea cu atentie a acestora. De asemena, OctoHost isi rezerva dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale, sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. OctoHost nu poate fi facut responsabil pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului, privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

I. Drepturile si obligatiile partilor

A: Drepturile si obligatiile clientului

Clientul se obliga:


1. – sa asigure utilizarea corespunzatoare a serverului web si facilitatilor oferite de furnizor, sa nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin utilizarea incorecta a serviciilor oferite.
2. – sa nu incredinteze parolele de acces la contul de FTP al site-ului, unor persoane neautorizate.
3. – sa nu utilizeze serviciile in scopuri ilegale sau pentru a sustine activitati ilegale.
4. – sa utilizeze serviciile oferite de furnizor in asa fel incat sa nu contravina legislatiei in vigoare cu privire la protectia minorilor.
5. – sa nu trimita e-mailuri comerciale nesolicitate si e-mailuri de tipul „bulk” (SPAM).
6. – sa nu acceseze neautorizat conturile altor clienti.
7. – sa nu utilizeze serviciile oferite de furnizor in asa fel incat sa determine distribuirea de virusi informatici.
8. – sa nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfasurari a activitatii furnizorului,
9. – sa nu faca streaming audio sau video, fara o solicitare in prealabil.

Clientul are dreptul:

1. – sa foloseasca facilitatile oferite de serviciul de gazduire pentru site-urile proprii, in conditiile prezentului contract.
2. – de a semnala eventualele nereguli sau erori care impiedica buna functionare a site-ului si care tin de gazduirea acestuia.

B: Drepturile si obligatiile furnizorului

Furnizorul se obliga:


1. – sa asigure spatiul si functionalitatea pentru gazduirea site-ului clientului, insotit de caracteristicile prezente, conform pachetului ales de client.
2. – sa mentina disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantand o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel putin 99,9% pe an, din momentul activarii domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a gazduirii.
3. – sa asigure confidentialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului.
4. – sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a acestui serviciu si care revin atributiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte realizate de furnizor, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate in contract.
5. – sa utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispozitie (in limita posibilitatilor) pentru satisfacerea clientului sau, prin asigurarea unui mediu profesional cat mai sigur si cat mai stabil.

Furnizorul are dreptul:

1. – de a solicita orice tip de documente care sa probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunostinta furnizorului orice schimbari ale acestor date survenite pe perioada prezentului contract, in termen de 72 de ore de cand acestea au avut loc.
2 . – de a suspenda prestarea serviciului in cazul neplatii facturilor in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea acestora sau a nerespectarii conditiilor contractului de catre client.
3. – de a aplica penalitati de minim 0.5% din pretul contractului pentru fiecare zi de neplata. Reluarea contractului va fi posibila numai dupa plata tuturor restantelor, a eventualelor penalitati si a unui avans care reprezinta valoarea abonamentului pe minim 1 ( o ) luna.
4. – de a-si selecta clientela.

II. Clauze de incetare a contractului

1. prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care una din parti:
a) nu isi executa una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract la punctul I,
b) este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment), inainte de inceperea executarii prezentului contract.
c) in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin.
2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
4. Prevedereile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
5. Daca un anumit client monopolizeaza resursele sistemului si impiedica furnizarea serviciilor catre ceilalti clienti, contractul se reziliaza dupa o prealabila notificare, fara returnarea platilor facute catre furnizor.

III Precizari suplimentare

Preturile afisate sunt cele finale, fara nicio alta taxa adaugata, precum TVA ( 24% ). Facturile in RON vor fi calculate la cursul BNR din ziua emiterii acesteia.